Fiets4daagse Appelscha
www.fiets4daagseappelscha.nl
NTFU

Deelname

Informatie over de Fiets4daagse

Tijdens de Fiets4Daagse vinden start en finish plaats bij het Racket & Health Centre ( voorheen Steegdenhal ), Nijesteegde 49a, 8426 GV in Appelscha. Lees meer voor info voor uw deelname.

Routes:

U kunt kiezen uit drie afstanden: 25/30 km - 40/45 km - 60/65 km. De routes zijn bepijld.

Verloting:

Nadere informatie over een te houden verloting volgt op een later tijdstip

Deelname:

Volwassenen individueel en kinderen t/m 12 jaar alleen in gezinsverband.Inschrijving: Op het speciale formulier dat deel uitmaakt van deze website.

Deelnamekosten voor 2024 moeten nog vastgesteld worden en zullen hier vermeld worden na vaststelling.

Er kan worden ingeschreven op maandag 19 augustus 2024 van 15.00 tot 17.00 uur en op dinsdag 20 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus vanaf 8.00 uur in het Racket & Health Centre.

Afhalen deelname- stempelkaarten ( als de betaling is voldaan ) op dezelfde data en tijden.
Wilt u 1 of 2 dagen meefietsen, dan kan dit tegen een dagtarief wat nog vastgesteld moet worden.

Begin en einde:

Start en finish vanuit Racket & Health Centre. Vertrek 60/65 km van 8.30 - 11.00 uur Vertrek 25/30 – 40/45 km van 9.00 - 12.00 uur Sluiting finish 17.00 uur.

Fietsenstalling:

Tijdens de Fiets4Daagse kunnen fietsen van deelnemers gratis worden gestald in de tennishal, die na 17.30 uur wordt afgesloten. De stalling is voor eigen risico.

 

Reglementen:

De inschrijving tot deelname aan deze Fiets4Daagse staat open voor een ieder die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, kinderen beneden deze leeftijd kunnen mee fietsen in gezinsverband.

De inschrijving dient te geschieden op het door het bestuur van de Fiets4Daagse te verstrekken inschrijfformulier of via internet.

De maximum snelheid voor deelnemers mag niet meer dan 20 kilometer per uur bedragen en u fietst mee op eigen risico.

De herinnering wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer(ster) die de Fiets4Daagse heeft uitgereden en in bezit is van het vereiste aantal controlestempels.

De deelnemer(ster) is verplicht, de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie/verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd. Het is verboden om met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.

De fietsen moeten aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.

Het is uitdrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden andere deelnemer(ster) te hinderen. Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Het dragen of vervoeren van reclame is tijdens het fietsen verboden, uitgezonderd shirt, hoofddeksel en fietswimpel.

Het hinderlijk laten spelen van draagbare radio’s e.d. is verboden.

De deelnemer(ster) doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij of zij tegenover het bestuur van de Fiets4Daagse zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart het bestuur van alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van deelname.

Wanneer naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken deze Fiets4Daagse geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden kan de deelnemer(ster) uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijving doen gelden.

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur.